07/01/2017

Dokumentacija

Upotrebna dozvola u pdf fomratu

Izvod iz APR-a o registraciji od 15.03.2019.god.

Inspekcijski nadzori – rešenja

Lokacijski uslovi u pdf fomratu

Odgovor o inspekcijskom nadzoru u konstruktivnom smislu u pdf formatu

Odgovor o inspekcijskom nadzoru izgrađenih temelja u pdf formatu

Investiciono-tehnička dokumentacija

Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli u pdf fomratu

Potvrda o pravosnažnosti građevinske dozvole u pdf fomratu

Potvrda o prijavi radova u pdf fomratu

Građevinska dozvola u pdf fomratu

Potvrda o prijavi radova u pdf fomratu