Tenderi

Predmer za zidarske radove

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer za zidanje

Predmer količine opekarskih blokova

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer količine opekarskih blokova

Predmer za cementne košuljice

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer za cementne košuljice

Predmer malterisanje i fasada

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer malterisanje i fasada

Predmer za keramičke pločice

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer keramičke pločice

Predmer - stolarija (fasadna i unutrašnja)

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer stolarija (fasadna i unutrašnja)

Šema stolarije

Preuzmite dokument u pdf formatu 

Šema stolarije

Predmer parket

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer parket

Predmer za vodovod i kanalizaciju

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer za tender vodod i kanalizacija

Predmer za struju

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer struja

Predmer za telefon i interfon

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer telefon interfon 

Predmer PZI-mašinske instalacije i toplotna pumpa

Preuzmite dokument u xls formatu (excel)

Predmer PZI-mašinske instalacije i toplotna pumpa